Spider Video Player

Стъпка по стъпка ръководство


Стъпка 5. Създаване / Редактиране Themes

5.5 Параметри видеонаблюдение
5.5.1 Play / Pause върху Click.  Активиране или деактивиране на възпроизвеждане / пауза, като кликнете върху екрана играч.
5.5.2 Play / Pause от Space Key.  Активиране или деактивиране на възпроизвеждане / пауза, като натиснете бутон "пространство".
* 5.5.3 Volume Control от Mouse Scroll.  Включване или изключване на звука контрол на звука чрез скрола на мишката.
5.5.4 Control Bar позиция.  Изберете дали лентата за управление е в горната или долната част на прозореца плейър.
5.5.5 Бутони поръчка на контролната лента.  Изберете реда на бутоните на лентата за управление, като ги плъзгате и пускате от едно състояние в друго. Кликнете върху бутона, за да включите / я забраните.


Предишна Стъпка Следваща стъпка

Никога не пропускайте важни новини и ексклузивни оферти!

Присъединете се към нашата общност